Entreprenadbesiktning

Förbesiktning – slutbesiktning – garantibesiktning.
Vi hjälper dig som beställare eller entreprenör att kontrollera att det blev som du hade beställt. Eller byggt. Reglering enligt AA 12, AB 04, ABT 06, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen.

Utför för- kontroll- och slutbesiktningar som oberoende besiktningsman för Gar-Bo.

Partnerlogga_horisontell

 

Överlåtelsebesiktning för köpare

Ska du köpa hus? I  Då rekommenderar ofta banker och försäkringsbolag att det utförs en överlåtelsebesiktning i samband med köpet. I Jordabalken (1970:994 Kap 4) står att köparen har en undersökningsplikt vilket innebär en noggrann undersökning av byggnadens status bör göras. Om köparen inte har kompetensen kan en besiktningsman anlitas. Besiktningen utmynnar i ett utlåtande som visar fel och brister och risker för eventuella skador. Utlåtandet kan användas som underlag för kommande prisdiskussioner med säljaren.
Vid besiktningen är det optimalt om du som köpare är med för att via ska kunna gå igenom huset på bästa sätt.

 

Statusbesiktning

Hur mår ditt hus? Tänker du bygga om? Vad behöver jag renovera? Frågorna är många för en husägare. Med en statusbesiktning får du en genomgång av husets kondition och beskrivet de olika åtgärder du kan göra för att förebygga och förbättra. Analys av olika risker och problem kommer att framgå av rapporten.