• flerfamiljshus, Mora, ombyggnadsritningar
  • projektering bostadshus och fritidshus, Mora
  • uppmätningsritningar kulturbyggnader
  • överlåtelsebesiktningar i Mora, Orsa, Älvdalen
  • avfallsutredningar i Mora och Orsa kommun
  • entreprenadbesiktningar i hela Dalarna
  • tillgänglighet – inventering, åtgärder, granskningar